Cele wolontariatu szkolnego:

 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,
 • wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
 • utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

Dokumenty do pobrania:

 • zgoda i porozumienie o świadczeniu pracy – klik,
 • dzienniczek pracy wolontariusza – klik.

Ciekawe strony:

Galeria zdjęć – klik

Do działań uczniów w ramach Koła Wolontariatu należało m.in. rozpowszechnianie informacji do akcjach, pomoc w przygotowaniu akcji (sala, dekoracja, pomoce, plakaty), prowadzenie zajęć z młodszymi uczniami, pomoc koleżeńska. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcje: