Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.źródło-klik

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

Drodzy uczniowie,
znajdziecie tu arkusze z egzaminu z poprzedniego roku szkolnego:
– wszystkie arkusze dostępne są na stronie CKE
– język polski OPOP-100-2004
– matematyka OMAP-100-2004
– język angielski OJAP-100-2004
– język niemiecki OJNP-100-2004

 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży w rku szkolnym 2020/2021 potrwa od 25 do 27 maja. Termin dodatkowy odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do  2 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Harmonogram egzaminów – klik

Komunikat o dostosowaniach – klik

Komunikat o przyborach – klik

 

Rok szkolny 2019/2020

W dniach 30 marca – 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała próbny egzamin ósmoklasisty. Udział w nim jest dobrowolny i żaden sposób nie będzie oceniany, dlatego uczniu pracuj samodzielnie, nie ściągaj, egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwości.
Jeśli uczeń zdecyduje się wziąć w nim udział powinien zastosować się do poniższych wytycznych:
– w dniu egzaminu uczeń powinien pobrać testy (a podczas egzaminu z języka obcego także plik z nagraniem) ze strony CKE lub OKE Wrocław,
– rozwiązywanie testów powinno trwać tyle czasu, ile zapisano na pierwszej stronie arkusza:
— język polski 120 lub 180 minut,
— matematyka 100 lub 150 minut,
— język obcy 90 lub 135 minut,
– zapisać rozwiązania:
— w pliku w edytorze tekstu, numerując kolejne zadania,
— na wydruku,
— korzystając z edytowalnej karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem,
— na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązania zadania,
– przekazać rozwiązane testy najpóźniej do godziny 13.00 w dniu egzaminu:
— e-mailem na adres sp.swiatniki@wp.pl w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązania,
– po sprawdzeniu prac uczniowie dostaną od nauczycieli wyniki.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty klik

Informacja dla uczniów klik

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z 
Procedurą bezpieczeństwa na czas egzaminu ósmoklasisty oraz poniższymi wytycznymi.