W tej zakładce pojawiać się będą informacje nt konkursów organizowanych i wspieranych przez naszą szkołę.


Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022

Konkurs na plakat „Bezpieczeństwo w Internecie”
w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022
Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas IV-VIII. Zasady uczestnictwa i regulamin dostępny jest w pliku regulamin_konkursu_DBI.pdf

Konkursy zDolny Ślązak

W naszej szkole można przystąpić do konkursów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki oraz historii. Więcej informacji u nauczycieli przedmiotów i na stronie https://zdolnyslazak.edu.pl/

XIII KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Zachęcamy uczniów do udziału w XIII Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym. Informacji udzielają organizatorki: p. Marta Pacholec-Grzyb, p. Iwona Stankiewicz, p. Renata Barna-Cieciora i p. Edyta Berg. Poniżej regulamin konkursu i zadania z poszczególnych etapów.

REGULAMIN – klik
Geografia – klasy 7_8 – klik
Geografia – klasy 4_5_6 – klik
Biologia_klasy_4_5_6 – klik
Biologia_klasy_7_8 – klik
Chemia_klasy_7_8 – klik

Fizyka_klasy_7_8_klik
Matematyka_klasy_4_5_6_klik – termin oddania zadań 04.05.2022, przedłużony do 06.05
Matematyka_klasy_7_8_klik – termin oddania zadań 04.05.2022, przedłużony do 06.05

„Konkurs na najpiękniejszego anioła”

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie, do czerpania inspiracji z rozmyślań nad przemijaniem i ulotnością życia, nad cudem narodzin w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.
Cele konkursu:
1. Kultywowanie tradycji związanej z własnoręcznym wykonywaniem dekoracji świątecznych;
2. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
Warunki techniczne: praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej( na przykład obraz, rzeźba, itp.)
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie. Na konkurs nie można zgłaszać prac zbiorowych.
Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: klasy 0-III, IV-VIII. Każdy uczeń, który wykona pracę będzie nagrodzony cząstkową oceną celującą z techniki oraz odpowiednią ilością punktów z zachowania. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone upominkami.
Prace należy składać do 10 grudnia 2021 r. do pani Anny Orzeszek –Kamińskiej . Wykonane prace przechodzą na własność szkoły i będą sprzedawane podczas jarmarku.