W tej zakładce pojawiać się będą informacje nt wszystkich konkursów organizowanych i wspieranych przez naszą szkołę.