Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 5 VI 2021

W 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Od tego momentu, każdego roku, w różnych zakątkach świata 5 czerwca celebruje się to szczególne święto ekologii. Ideą obchodów jest uzmysłowienie społeczeństwu wagi zagrożeń, jakie niesie z sobą brak dbałości o środowisko w naszym codziennym życiu, ale również poszukiwanie dróg przeciwdziałania im.

Tegoroczne hasło przewodnie obchodów brzmi:
„ECOSYSTEM RESTORATION” – „ODNOWA EKOSYSTEMU”
i ukierunkowane jest na odbudowę, ale i ochronę ekosystemu, tj. m. in. lasów, pól uprawnych, miast, terenów zróżnicowanych topograficznie, rzek, mórz i oceanów.

W akcję ratowania ekosystemu może włączyć się każdy!

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, np. poprzez:
• sadzenie drzew i krzewów,
• porządkowanie swoich ogrodów,
• sprzątanie terenów w najbliższym nam otoczeniu, etc.

Postęp cywilizacyjny i destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko, stanowią olbrzymie zagrożenie dla niezakłóconego działania ekosystemów.

Dbajmy więc o środowisko, a swoim postępowaniem przyczynimy się do jego ochrony i rozwoju.

Zatrzymajmy się na chwilę w pędzie codzienności i zastanówmy się co robimy dla naszej planety, a w rzeczywistości również dla nas samych, aby środowisko w którym żyjemy było bezpieczne oraz, aby uchronić je od powolnej zagłady. A więc:
szanujmy zasoby naturalne,
nie marnujmy wody i żywności,
segregujmy odpady,
nie zanieczyszczajmy atmosfery,
dbajmy o faunę i florę,
sadźmy drzewa.
Nie bądźmy obojętni na otaczający nas świat! 

Z ekologicznym pozdrowieniem
Iwona Stankiewicz
Opiekun SK LOP