„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. W naszej szkole corocznie uczestniczymy w tej akcji wcześniej. Tak też było teraz. Przez cały tydzień każda klasa dokładała swoją cegiełkę do tego, żeby nasza okolica stawała się coraz bardziej czysta. W ten sposób uczymy się, że żeby zadbać o cały świat wystarczy zadbać o to, co nam jest najbliższe.

ssp-informator 2020

Galeria