Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddzału przedszkolnego w ZSP w Świątnikach
Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddzału przedszkolnego w ZSP w Świątnikach

Zarządzenie_Dyrektora.pdf

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wniosek.docx         wniosek.pdf

2. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej oświadczenie1.docx      oświadczenie1.pdf

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oświadczenie2.doc     oświadczenie2.pdf

4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej dg.docx        dg.pdf  

5. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego gospodarstwo.docx     gospodarstwo.pdf  

6. Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa  rodzenstwo.docx       rodzenstwo.pdf

7. Oświadczenie o zgłoszeniu dzieci zgloszenie.docx       zgloszenie.pdf

8. Oświadczenie o godzinach pobytu godziny.docx        godziny.pdf

9. Oświadczenie o dowozach dowozy.docx      dowozy.pdf

10. Potwierdzenie woli zapisu potwierdzenie.docx    potwierdzenie.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Harmonogram.pdf

Kryteria, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.pdf