Przypominamy, że trwa rekrutacja do przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach. Terminy, dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można znaleźć poniżej.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.pdf
Lista dzieci przyjętych do przedszkola.pdf

 

Zarządzenie w sprawie rekrutacji 2021.pdf

Zarządzenie_Dyrektora.pdf

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wniosek_oddział_zerowy.docx

2. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej Oświadczenie.docx

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Oświadczenie.docx

4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Załącznik_nr_1_dg.docx

5. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Załącznik_nr_2_gospodarstwo_rolne.docx

6. Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa  Załącznik_nr_3_rodzenstwo.docx

7. Oświadczenie o zgłoszeniu dzieci Załącznik_nr_4_zgloszenie.docx

8. Oświadczenie o godzinach pobytu Załącznik_nr_5_godziny.docx

9. Oświadczenie o dowozach Załącznik_nr_6_dowozy.docx

10. Potwierdzenie woli zapisu potwierdzenie_woli_zapisu.docx

Klauzula_informacyjna.pdf

OGŁOSZENIE – kryteria, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.pdf