Szanowni Państwo,
w zakładce https://spswiatniki.sobotka.pl/zdalne-nauczanie/ znajdą Państwo wszelkie informacje nt zdalnego nauczania.

 

Plan konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w dniach:
— 1-5 czerwca 2020r. dostępny jest tutaj
— 8-12 czerwca 2020r. dostępny jest tutaj
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19  oraz z treścią oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

 

Oświadczenie Burmistrza.pdf w sprawie otwarcia przedszkoli w gminie Sobótka

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi otwierania szkół bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami i wytycznymi jakie musi spełnić szkoła zapewniając Państwa dzieciom warunki bezpiecznego pobytu w szkole. Wszystkie najważniejsze informacje przekazywane są przez wychowawców klas drogą elektroniczną. Proszę o śledzenie informacji wysyłanych do Państwa przez e-dziennik, drogą mailową i ustalonymi do pracy na odległość kanałami kontaktu z uczniem. Link: Informacja_do_rodziców.

Tomasz Wypler – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach

 

UWAGA

Szanowni rodzice, opiekunowie dzieci,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach pozyskał możliwość wykorzystania do pracy na odległość (zdalnego nauczania) narzędzie Microsoft Teams. Udostępniony od poniedziałku “kanał komunikacji Microsoft Teams” jest uzupełnieniem form i sposobów, które wykorzystywano do tej pory w pracy. Utrzymane zostaną wszystkie dotychczasowe sposoby kontaktu, komunikacji i przesyłania informacji. Nauczyciel ustali indywidualnie zakres i sposób wykorzystania narzędzia Microsift Teams w swojej pracy z dziećmi. Instrukcja pierwszego logowania została udostępniona na e-dzienniku. Jeśli pojawią się jakieś kłopoty proszę kontaktować się przez e-dziennik lub Messenger (najszybsza odpowiedź) z p. Martą Pacholec-Grzyb.

Tomasz Wypler

 

Szanowni Rodzice
Kształcenie na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach obowiązuje obecnie do dnia 24 maja 2020 roku. Rada pedagogiczna zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ustaliła, że proces dydaktyczny będzie kontynuowany w okresie zawieszenia zajęć w formie zdalnej. W związku z tym prosimy nadal o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w godz. 8:00 – 12:00 od poniedziałku do piątku przekazywać będą instrukcje i zadania do samodzielnego wykonania w domu.

Harmonogram egzaminów

 

Rodzicu,
– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
– wykonuj instrukcje i zadania przekazywane Twoim rodzicom przez dziennik elektroniczny;
– odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj lekturę, ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
– Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
– Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
– Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590 
– Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Z poważaniem
Tomasz Wypler
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach

 

Szanowni Państwo,
przypominamy o trwającej rekrutacji do przedszkoli i klas I w Gminie Sobótka.
Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach można znaleźć w zakładce Informacje/Dokumenty rekrutacja, natomiast do klasy pierwszej w zakładce Rekrutacja- klasa I

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.

Wszystko to, co u nas się dzieje można zobaczyć w zakładce “Aktualności“.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.