Dwa lata nasza szkoła brała udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (cmi.edu.pl)

Granty, które otrzymała p. Marta Pacholec-Grzyb na realizację zajęć były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zainteresowani uczniowie uczestniczyli w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, prowadzonych przez p. Martę, podczas których uczyli się myślenia algorytmicznego oraz programowania, zdobywając profesjonalne umiejętności programistyczne.

 

Zajęcia

Rok szkolny 2022/2023

Zajęcia zorganizowane są dla dwóch grup. Pierwsza grupa uczniów klas IV-VI, którzy mają zajęcia we wtorki w godzinach 13.20-14.50. Druga grupa to uczniowie klas VII-VII, którzy mają zajęcia także w godzinach 13.20-14-50, ale w środy.

Galeria zdjęć – klik

Rok szkolny 2021/2022

Z uwagi na wielu chętnych w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowano dwie grupy zajęciowe. Pierwsza grupa to 14 uczniów klas IV-VI, którzy mają zajęcia w poniedziałki w godzinach 13.20-14.50. Druga grupa to 8 uczniów klas VII-VII, którzy mają zajęcia także w godzinach 13.20-14-50, w pierwszym semestrze mieli w piątki, w drugim semestrze w czwartki.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, frekwencja jest niemal 100%.
Na zajęciach uczniowie uczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania. Pracujemy głównie w programie Scratch. W drugim semestrze dostaliśmy z grantu 3 roboty mBotKit, które dołączyły do szkolnych dwóch mBotKit’ów oraz dwóch mBotRanger’ów. Dzięki temu poznajemy także zagadnienia związane z robotyką.

Galeria zdjęć – klik

 

Dokumenty:
Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym CMI – klik 
Zał. nr 1 do Regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody – klik
Zasady przetwarzania danych osobowych – klik
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – klik
Link do dokumentów na stronie projektu CMI: Załączniki do Umowy o powierzenie grantu – klik

„Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023″
Źródło: CMI: Cel projektu