Rok szkolny 2021/2022

List Ministra Edukacji i Nauki – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.pdf – klik

Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem procedur bezpieczeństwa z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf – klik, z Pismem do Uczniów i Rodziców sprawie szczepień.pdf – klik oraz z Listem dotyczącym szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.pdf – klik.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Wypler, Dyrektor ZSP Świątniki

Rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie,
w tym miejscu znajdziecie wszelkie informacje nt zdalnego nauczania z związku zawieszeniem zajęć w szkole dla klas I-VIII.

Czasowe problemy z logowaniem do e-dziennika leżą po stronie firmy VULCAN. Czasem pomaga usunięcie historii przeglądania i plików cookies.

 

Plan lekcji od 17.05.2021- klik

Od 4 maja uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole.
Uczniowie klas IV-VIII będą do 16 maja kontynuować naukę z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Od 17 maja zajęcia w klasach IV-VIII będą odbywać się w tzw. systemie hybrydowym (źródło) wg harmonogramu:
– 18 maja – wtorek – zajęcia w szkole 8 i 7 klasa, zajęcia on-line 4, 5, 6 klasa,
– 19 maja – środa – zajęcia w szkole 8 i 6 klasa, zajęcia on-line 4, 5, 7 klasa,
– 20 maja – czwartek – zajęcia w szkole 8 i 5 klasa, zajęcia on-line 4, 6, 7 klasa,
– 21 maja – piątek – zajęcia w szkole 8 i 4 klasa, zajęcia on-line 5, 6, 7 klasa,
– 24 maja – poniedziałek – zajęcia w szkole 8 i 7 klasa, zajęcia on-line 4, 5, 6 klasa,
– 25-27 maja – egzamin ósmoklasisty – dla klas 1-7 i zerówki – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
– 28 maja – piątek – zajęcia w szkole 5, 6 i 7 klasa, zajęcia on-line 4, 8 klasa,
– 31 maja – zapowiedziano powrót wszystkich uczniów do szkoły.

W naszej szkole kanałem komunikacji jest platforma Microsoft365, a w szczególności aplikacja TEAMS. Ponadto kontakt z nauczycielami zapewniony jest przez e-dziennik. Naukę organizujemy zgodnie z tygodniowym planem zajęć (link powyżej).

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły w tym czasie będą się pojawiać w zakładce Zdalne nauczanie oraz w e-dzienniku.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, zostały opracowane wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.  Źródło.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf – klik

Prezentacja „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe” Ady i Jakuba z klasy VIII – klik

Prezentacja świąteczna Amelii i Agnieszki z klasy VIII – klik

Film świąteczny klasa VII –

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19  oraz z treścią oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

KIauzula informacyjna – COVID

Zasady bezpieczeństwa – COVID

Oświadczenie – COVID

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 71 3162 261 lub mailowy sp.swiatniki@wp.pl.
W wyjątkowych sprawach prosimy o kontakt na telefon służbowy dyrektora szkoły 505 308 048.


Kontakt do administratora platformy Microsoft365:
– e-mail mpacholec-grzyb@spswiatniki.sobotka.pl,
– wiadomości przez e-dziennik.

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół – klik
Platforma e-podręczniki – klik
Ciekawe szkolenia/webinary – klik
Jak prawidłowo pracować z komputerem – klik
Informacje o koronawirusie http://unicef-koronawirus.pl/
Jak_się_chronić_przed_koronawirusem?
Propozycje_aktywności_wyzwań_dla_młodzieży
Zeszyt_zadań_o_prawach_dziecka_dla_najmłodszych

Rodzicu,
– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
– wykonuj instrukcje i zadania przekazywane Twoim rodzicom przez dziennik elektroniczny i platformę Microsoft365, uczestnicz w lekcjach on-line;
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
– Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
– Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
– Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590 
– Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Z poważaniem
Tomasz Wypler
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach

„Szanowni Państwo,
od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.
Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.
Z poważaniem
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki”

List DKO do nauczycieli i dyrektorów – klik

Zmiany w funkcjonowaniu szkól od 24 października br komunikat men – kilk
Nowelizacja rozporządzenia – klik