W roku szkolnym 2020/2021 członkami Rady Rodziców przy naszej szkole są:

Alina Piotrowska-Sawicka – Przewodnicząca

Janina Foltyn – Zastępca Przewodniczącej

Joanna Palewicz – Skarbnik

Katarzyna Partyka-Kujawiak – Sekretarz

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców