W roku szkolnym 2023/2024 członkami Rady Rodziców przy naszej szkole są:

Justyna Szwed – Przewodnicząca

Janina Foltyn, Ewelina Urbanek, Joanna Neubert, Wojciech Gala – Zastępcy Przewodniczącej

Wioletta Chenowska-Wypler – Skarbnik

Justyna Leśniak – Sekretarz

Składka na Radę Rodziców została ustalona na 50 zł od rodziny na rok.

Wpłat należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
nr 11 9574 1015 2003 0200 1113 0001