W roku szkolnym 2017/2018 członkami Rady Rodziców przy naszej szkole są:

Przemysław Grygiel – Przewodniczący

Magdalena Sosnowska – Zastępca Przewodniczącego

Joanna Palewicz – Skarbnik

Monika Feluś, Matthias Neubert – członkowie

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców