W roku szkolnym 2022/2023 członkami Rady Rodziców przy naszej szkole są:

Justyna Szwed – Przewodnicząca

Ewelina Urbanek – Zastępca Przewodniczącej

Joanna Palewicz – Skarbnik

Marta Pacholec-Grzyb – Sekretarz

Składka na Radę Rodziców została ustalona na 50 zł od rodziny na rok.

Wpłat należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
nr 11 9574 1015 2003 0200 1113 0001