Dyrektor

W tym roku szkolnym witamy nowego Pana Dyrektora, którym jest nasz nauczyciel historii Pan mgr Tomasz Wypler.

 

Nauczyciele

mgr Renata Barna-Cieciora – plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia

mgr Edyta Berg – matematyka w klasie VIII, chemia

Agnieszka Białecka – wychowanie przedszkolne, oddział przedszkolny

mgr Izabela Hałuszko – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy III

mgr Anna Kasperska – język angielski, wychowawca klasy V

mgr Małgorzata Kotwica – religia w klasach V-VII

mgr ks. Adam Łopuszyński – religia w klasach 0-IV, VIII

mgr Natalia Magnucka – muzyka

mgr Anna Orzeszek-Kamińska – nauczyciel wspomagający w klasie V, doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Pachar – psycholog

 

 

 

mgr Marta Pacholec-Grzyb – matematyka w klasach IV-VII, informatyka, wychowawca klasy VI

 

 

mgr Agnieszka Pieluszyńska – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy II, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

mgr Lidia Sączawa – nauczyciel wspomagający w klasie VI, WDŻ

mgr Katarzyna Stachowska – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy I

mgr inż. Iwona Stankiewicz – przyroda, biologia, fizyka

mgr Monika Szima-Efinowicz – wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Szukała – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Ewa Szymajda – pedagog, wychowawca klasy VII

mgr Elżbieta Tkacz – biblioteka

mgr Małgorzata Wodnicka – język polski

 mgr Ewa Żurawik – język niemiecki, etyka

 

Pozostali pracownicy

Anita Gajewska – sekretarz szkoły

Bolesław Leja – konserwator

Dorota Maniowska – pracownik obsługi

Beata Muraszka – pracownik obsługi

Anna Ostafińska – pracownik obsługi

Elżbieta Rajczakowska – pracownik obsługi