Dyrekcja

Od 1997 roku funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach pełni mgr Ewa Żurawik.

Pani Dyrektor jest także nauczycielem języka niemieckiego.

 

Wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

mgr Marta Pacholec-Grzyb – matematyka, informatyka, wychowawca klasy V

 

Nauczyciele

Agnieszka Białecka – wychowanie przedszkolne, oddział przedszkolny

mgr Agnieszka Pieluszyńska – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy I, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Izabela Hałuszko – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy II

mgr Katarzyna Stachowska – kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy III

mgr Anna Kasperska – język angielski, wychowawca klasy IV

mgr Lidia Sączawa – nauczyciel wspomagający w klasie V, WDŻ

mgr Ewa Szymajda – pedagog, wychowawca klasy VI

mgr Edyta Berg – matematyka, chemia, fizyka, wychowawca klasy VII

mgr Elżbieta Tkacz – biblioteka, wychowawca klasy VIII

mgr Natalia Magnucka – muzyka

mgr ks. Adam Łopuszański – religia w klasach 0-III

mgr ks. Piotr Oleksy – religia w klasach IV-VIII

mgr inż. Iwona Stankiewicz – przyroda, biologia

mgr Jarosław Demski – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Małgorzata Wodnicka – język polski

mgr Tomasz Wypler – historia

mgr Monika Golczyk-Grzelak – geografia

mgr Magdalena Pachar – psycholog

mgr Anna Orzeszek-Kamińska – nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe

mgr Monika Szima-Efinowicz – wiedza o społeczeństwie

mgr Renata Barna-Cieciora – plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Pozostali pracownicy

Krystyna Chenowska – sekretarz szkoły

Bolesław Leja – konserwator

Beata Muraszka – pracownik obsługi

Bożena Herbut – pracownik obsługi

Anna Ostafińska – pracownik obsługi