W naszej szkole wtorek, 29. września br. triumfowała książka. Okazją stały się obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku, a data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Aż 16 uczniów wzięło udział w głośnym czytaniu wybranej przez siebie książki. Wśród czytanych fragmentów znalazły się pozycje z klasyki literatury, opowiadania, powieści przygodowe, fantasy, opowiadania fantastyczne, dokument, bajki, baśnie i in. Niektórzy uczniowie specjalnie przygotowali się do prezentacji swojej pozycji literackiej. Poprzez wyszukany fragment mieli do przekazania słuchaczom różne ważne informacje związane z życiem szkolnym, etyką, problemami życia społecznego, postawą patriotyczną i in. Celem organizatorów szkolnego wydarzenia było propagowanie czytelnictwa, promowanie tej aktywności wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na nieznane dotąd pozycje literatury oraz – oczywiście – kulturę słowa. Co zostało podkreślone we wstępie uroczystości, to  korzyści z czytelnictwa, a w tym korzyść najważniejsza – nawyk czytania, który wchodzi w krew, ponieważ okazuje się ono znakomitą rozrywką. Cel został osiągnięty: lektorzy – uczniowie klas VI, VII i VIII dobrze przygotowali się do udziału w czytaniu. Wśród słuchaczy byli tacy, którzy po prezentacji dopytywali się o tytuł książki. Pan Dyrektor, który rozpoczął czytanie fragmentem powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, wykorzystał moment prezentacji fragmentu powieści, aby poruszyć kilka bardzo ważnych problemów współczesnego świata i postaw młodych Polaków. Pani Sylwia Galicz-Bobrowska, nauczyciel – bibliotekarz – powiedziała o korzyściach z czytelnictwa i zachęciła do częstych odwiedzin biblioteki szkolnej. Koordynatorem wydarzenia była Pani Małgorzata Wodnicka, nauczyciel języka polskiego, która pogratulowała uczestnikom zainteresowania książką i odwagi do przełamywania barier związanych z publicznym wystąpieniem. Uzupełnieniem obchodów Święta Książki była ciekawa wystawa na temat czytelnictwa i wartości, jakie niesie czytanie literatury. Wystawa będzie przez pewien czas udostępniona w bibliotece szkolnej. Na pochwałę zasługują uczniowie przysłuchujący się literackim prezentacjom. Z małymi wyjątkami nasza młodzież wykazała duże zainteresowanie występami swoich koleżanek i kolegów i nagradzała ich udział gromkimi brawami.

Galeria