PROJEKT „DRZEWO”

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach wraz z Gronem Pedagogicznym realizują własny projekt edukacyjno-ekologiczny pn. „DRZEWO”.

Przez cały rok szkolny, w ramach przedsięwzięcia, organizowane będą wydarzenia – tzw. eventy – mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów naszej szkoły na temat drzew i lasów, a także wyjątkowej funkcji jaką pełnią one w naturze i naszym życiu. Zaplanowano terenowe prelekcje z leśniczym, sadzenie miododajnych drzew, budowę domku dla owadów, przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów, warsztaty artystyczne, a także konkursy tematyczne z nagrodami i wiele innych zajęć edukacyjnych.

W każdym miesiącu roku szkolnego przewidziane jest co najmniej jedno ze wspomnianych wydarzeń, zorganizowane przez innego nauczyciela przedmiotowego. Dzięki takiemu podejściu, dzieci i młodzież będą mieli możliwość dostrzec, że tematem drzew zajmują się liczne dyscypliny naukowe. W trakcie przygotowanych zajęć, będziemy kładli szczególny nacisk na poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów, a szczególnie na zwrócenie ich uwagi na rolę drzew w różnych ekosystemach.

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły stoją na stanowisku, że standardowy program nauczania należy poszerzać i uzupełniać dodatkową wiedzą, którą należy uczniom przekazywać w niestandardowy i interesujący dla nich sposób. Jednym z nich jest organizacja dodatkowych zajęć, w tym również poza szkołą, gdzie uczniowie mogą zobaczyć w naturze to, o czym na lekcjach rozmawiają oraz czytają. Organizowanie konkursów z nagrodami w naturalny sposób pobudza dzieci do zgłębienia własnych wiadomości, co prowadzi z kolei do kształcenia w nich chęci do samorozwoju. Chcąc chronić planetę musimy troszczyć się o drzewa i podnosić świadomość na temat ich zrównoważonego użytkowania. Aby to czynić, należy rozwijać o nich wiedzę i przekazywać ją naszym dzieciom.

Wrzesień – projekt plastyczny „Nasze Drzewo”

Październik – Dzień Drzewa (m.in. spotkanie z leśniczym, konkurs „Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych”, wystawa)

Listopad – konkurs recytatorski o drzewach

Grudzień – Drzewko bożonarodzeniowe

Luty – konkurs „Drzewo genealogiczne”

Marzec – konkurs multimedialny „Drzewa naszej okolicy”

Kwiecień – „Drzewo w muzyce”

Maj – Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Drzewo”

Czerwiec – podsumowanie projektu

Galeria – klik