Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły składają

serdeczne podziękowania

pani Annie Trynieckiej z firmy „Świat Papieru”

za okazaną życzliwość

i przekazanie materiałów plastycznych i papierniczych.

Z pewnością je dobrze wykorzystamy.

 

 

Pomogli nam w przygotowaniu szkoły do nowego roku szkolnego 2017/2018

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza szkoła zyskała nowe oblicze na nowy rok szkolny. Podziękowania należą się kochanym rodzicom, którzy pomogli w malowaniu i sprzątaniu klas:

Pani Annie Zybura

Pani Weronice Grzelka

Panu Krystianowi Krajewskiemu

Państwu Justynie i Robertowi Szwed

Pani Magdalenie Sosnowskiej

Pani Viktorii Ungurian

Pani Magdalenie Smolińskiej

Pani Ewie Baszak

oraz pozostałym rodzicom uczniów z klasy VII

Panu Antoniemu Stankiewicz z firmy Antex

Pani Urszuli Paruszewskiej oraz Panu Jackowi Librowskiemu z firmy Castorama

Panu Mirosławowi Waszczukowi

Pani Marcie Śmietana

oraz pracownikom obsługi szkoły z niezastąpionym panem Bolkiem na czele.