5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. TEN DZIEŃ ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań. Ma zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego.

Tegoroczne obchody organizowane są w ponad 100 krajach i odbywają się pod hasłem „Bądź dziki – dla życia” („Go Wild for Life”). Koncentrują się głównie na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim zaś dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników. Tego zagadnienia dotyczy Konwencja Waszyngtońska CITES, która reguluje międzynarodowy handel okazami niektórych gatunków zwierząt i roślin, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi.
Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, nawet gdy nie może uczestniczyć w organizowanych z tej okazji wydarzeniach. Wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na przykład posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.

Kilka bardzo ciekawych propozycji wspólnych działań całych rodzin znajdziemy na stronie www.zrodla.org Ośrodka Badań Ekologicznych „Źródła”.
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf

Całą społeczność naszej szkoły zachęcam do podjęcia różnych działań celem uczczenia Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz przesłania dokumentacji zdjęciowej ich wykonania do mnie na adres mailowy iwoams@gmail.com lub marta.pachlec@vp.pl celem prezentacji na stronie naszej szkoły.

Cieszmy się WSZYSCY naszym środowiskiem i troszczmy się o niego!

Z ekologicznym pozdrowieniem – Iwona Stankiewicz, opiekun SK LOP .