26 czerwca zakończyliśmy ten trudny,

wyjątkowy i niezapomniany rok szkolny.

W maseczkach, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych

mieliśmy okazję odebrać świadectwa, które były wynikiem pracy uczniów,

rodziców i nauczycieli.

Po trzech miesiącach pracy zdalnej, w niewielkich grupach, zgromadziliśmy się, aby otrzymać informację o efektach tej nietypowej nauki.

Wszyscy ze świadectwem w rękach, uśmiechem na twarzy mogliśmy oficjalnie rozpocząć wakacje.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim za wytrwałość

i włożony wysiłek w nauczanie dzieci.

Szczególne podziękowanie należy się zwłaszcza rodzicom

i często babciom i dziadkom

za pomoc podczas edukacji zdalnej.

Galeria