Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi otwierania szkół bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami i wytycznymi jakie musi spełnić szkoła zapewniając Państwa dzieciom warunki bezpiecznego pobytu w szkole. Wszystkie najważniejsze informacje przekazywane są przez wychowawców klas drogą elektroniczną. Proszę o śledzenie informacji wysyłanych do Państwa przez e-dziennik, drogą mailową i ustalonymi do pracy na odległość kanałami kontaktu z uczniem. Link: Informacja_do_rodziców.

Tomasz Wypler – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach