Nasza szkoła bierze udział w akcji LIDL Polska „Szkoły Pełne Talentów”. Dzięki udziałowi w akcji możemy doposażyć naszą szkołę

Zapraszamy do przekazywania Talenciaków naszej szkole. Aby to zrobić:

1. Talenciaki można przynieść do szkoły i wrzucić do specjalnej skrzynki, my je zarejestrujemy

lub

2. zarejestrować Taleciaki samodzielnie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach na stronie akcji link: szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=113280

Klienci LIDL Polska będą mogli otrzymać Talenciaki za zakupy w sklepach Lidl od 5.09.2022 do 13.11.2022.

Klient podczas zakupów w LIDL otrzyma Talenciaki od pracownika sklepu wraz z paragonem. W przypadku zakupów przy kasie samoobsługowej, Klient powinien odebrać Talenciaki u asystenta kas.

Z akcji wyłączone są: Napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119); Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276); Produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.); Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt; Karty Lidl (artykuły: 7915 Karta prezentowa 50 PLN, 7916 Karta prezentowa 100 PLN, 7917 Karta prezentowa 200 PLN).

Pełny regulamin akcji dostępny jest na stronie https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/conditions?_ga=2.137114288.1875625000.1665994160-73256376.1665990288