Dnia 19 maja 2022r. uczniowie klasy pierwszej zdobyli kolejna sprawność w ramach Sprawnego Dolnoślązaka, a mianowicie sprawność Rowerzysty. Dzieci na zajęciach pokonywały różne przeszkody oraz wykonywały różne zadania : wsiadanie na rower, jazda po prostej, zawracanie, jazda slalomem między pachołkami, zatrzymywanie się. Uczniowie byli bardzo dzielni dlatego zdobyli naklejkę do legitymacji. Rodzice też powinni dostać medal za pomoc w praktycznym przygotowaniu lekcji i dostarczeniu na czas rowerów i kasków.

AOK

Galeria