13 listopada odbyło się spotkanie z grupą rekonstrukcyjną “Rekonstrukto” z Dębina. Panowie w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o przyczynach wybuchu II wojny światowej. Mogliśmy się zapoznać z wyposażeniem żołnierskim oraz porównać siły zbrojne uczestniczących w wojnie państw. Była to żywa lekcja historii, w której aktywnie braliśmy udział. Wszystko to w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Galeria