Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa w Świątnikach ogłasza zapisy do klasy I

Dokumenty można składać od 29 kwietnia do 13 maja 2019 r.

w godzinach od 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych linkach.

Zapisu dokonujemy w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świątnikach.

O spotkaniu informacyjnym z rodzicami

i wykazie potrzebnych pomocy szkoła poinformuje w późniejszym czasie.

 

ZAPRASZAMY

 

OGŁOSZENIE O ZAPISACH

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DLA DZIECI Z OBWODU

OŚWIADCZENIE O DOWOZIE DLA DZIECI SPOZA OBWODU

WNIOSEK DO KLAS I – SPOZA OBWODU