W naszej szkole realizowane są różnorodne programy i projekty.

“Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”

Od września 2019 ruszył nabór uczniów do projektu, który będzie realizowany w szkołach gminy Sobótka – „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”. W ramach projektu uczniowie z klas 0-IV, a w kolejnym roku szkolnym 0-V będą mieli możliwość uczęszczać na:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 3. zajęcia rozwijające uzdolnienia z edukacji matematyczno-przyrodniczej
 4. zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki
 5. zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
 6. zajęcia logopedyczne
 7. zajęcia z integracji sensorycznej
 8. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 9. zajęcia socjoterapeutyczne
 10. zajęcia terapii pedagogicznej
 11. zajęcia poza szkołą w Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu oraz Hydropolis we Wrocławiu.

Dodatkowo szkoła wzbogaci się w różne pomoce naukowe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dokumenty dotyczące projektu umieszczone są w zakładce „Projekty i konkursy” na stronie naszej szkoły oraz na stronie https://spswiatniki.bip.gov.pl/informacje/dokumenty-projektu.html.

Dokumenty do projektu:

regulamin rekrutacji

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-19-03-2019-szczególne-czyst (5)

RPO_zgoda-na-przetwarzanie-danych-wzór-RODO-new-30-05-2018

zał. 2a do regulaminu rekrutacji uczniów – protokół

zał. 2b do regulaminu rekrutacji nauczycieli – protokół

zał. 3a deklaracja rodzica

zał. 3b – deklaracja dla nauczyciela

zał. 4 Oświadczenie o rezygnacji

zarzadzenieBurmistrza

zarzadzenieBurmistrza

zarzadzenieDyrektora

zarzadzenieDyrektora

 

“Program dla szkół – mleko, warzywa i owoce”

Nasza szkoła przystąpiła do nowego programu, który jest następcą programów “Mleko w szkole” oraz “Owoce i warzywa w szkole”. Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu “Owoce i warzywa w szkole” oraz “Mleko w szkole”. Koordynatorem programu ze środków Unii Europejskiej jest Agencja Rynku Rolnego.

W ramach nowego programu dzieci będą:

 • otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
 • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

 • owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
 • warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
 • soki: owocowe, warzywne, mieszane

Produkty mleczne objęte programem to:

 • mleko białe
 • jogurt naturalny
 • kefir naturalny
 • serek twarogowy

 

 

 

Program “Cyfrowo-bezpieczni”

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu o nazwie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. W ramach tego projektu wszyscy członkowie społeczności szkolnej zostaną objęci wsparciem wykwalifikowanych Edukatorów, którzy przeprowadzą cykl spotkań i zajęć związanych z bezpieczeństwem w internecie. A będą to:

 1. spotkania Edukatora z dyrektorem szkoły,
 2. spotkania Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami szkoły, w ramach tzw. „apelu”,
 3. trzech warsztatów na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa,
 4. spotkania Edukatora z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślony jest po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/o-projekcie

 

 

 

 • “Pracownia kompetencji kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”

 

Od 4 września rusza nabór uczniów do projektu, który będzie realizowany w szkołach gminy Sobótka – „Pracownia kompetencji kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”. W ramach projektu uczniowie z klas IV-VII, a w kolejnych latach IV-VIII będą mieli możliwość wziąć udział w zajęciach z matematyki i informatyki, na których będą wyrównywać braki w nauce, zajęciach matematycznych i informatycznych uczących kreatywności, innowacyjności i praktycznego zastosowania wiedzy w życiu codziennym oraz w zajęciach logopedycznych kształtujących umiejętność poprawnego wypowiadania się. W ramach projektu odbędą się wyjazdy do Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu oraz Hydropolis we Wrocławiu. Dodatkowo szkoła wzbogaci się o zestaw komputerowy wraz z tablicą interaktywną. Dokumenty dotyczące projektu umieszczone są w zakładce „Projekty i konkursy” na stronie naszej szkoły.

Dokumenty do projektu:

 

Regulamin naboru do projektu podpisany przez Burmistrza

Skan zarządzenia Dyrektora str. 1 Skan zarządzenia Dyrektora str. 2

Zarządzenie Dyrektora – zał. 1

Protokół rekrutacji – zał. 2a

Protokół rekrytacji – zał. 2b

Deklaracja rodzica – zał. 3a

Deklaracja nauczyciela – zał. 3b

Oświadczenie o rezygnacji – zał. 4

 

 • Program “Szkolny Klub Sportowy”

 
“Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.”
W naszej szkole w zajęciach biorą udział uczniowie z klasy II i III. Prowadzi je pan Jarosław Demski w środy.
 
 
 •  Program Sprawny Dolnoślązaczek

Projekt “Sprawny Dolnoślązaczek” jest kontynuacja programu “Mały Mistrz” z lat poprzednich. Realizowany jest w klasach I-III. Uczniowie podczas całego roku szkolnego biorą udział w różnorodnych zajęciach sportowych. Po zakończeniu każdego etapu zdobywają odznaki, które potwierdzają ich umiejętności. Dzieci mogą starać się o odznakę: turysty-rowerzysty, gimnastyka-tancerza, lekkoatlety, piłkarza, badmintonisty, pływaka-wodniaka. Zajęcia wychowania fizycznego w programie prowadzone są przy współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowania fizycznego.W naszej szkole program realizują nauczycielki: Izabela Hałuszko, Katarzyna Stachowska, Agnieszka Pieluszyńska i pan Jarosław Demski. Mamy spore sukcesy podczas realizacji tego programu. Zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsza szkoła realizująca program. Pani Agnieszka Pieluszyńska i pani Joanna Szukała zostały nagrodzone za najlepszy projekt nowej sprawności oraz na scenariusz zajęć.

Przewodnik po programie dla nauczycieli, w którym jest publikacja autorstwa naszej nauczycielki Agnieszki Pieluszyńskiej.

 

 • Program profilaktyki logopedycznej

Znalezione obrazy dla zapytania logopedia

W Szkole Podstawowej w Światnikach realizowany jest autorski program profilaktyki logopedycznej opracowany przez panią Agnieszkę Pieluszyńską.

Celami głównymi programu profilaktyki jest:
 • zapobieganie występowaniu wad wymowy i trudności komunikacyjnych;
 • niwelowanie istniejących wad wymowy;
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych;
 • zapewnienie dzieciom jak najlepszego przygotowania do podjęcia nauki czytania i pisania.

Program skierowany jest do wszystkich uczniów w szkole, ale w szczególności do dzieci z oddziału przedszkolnego i z klasy I. Już po pierwszych dwóch latach realizacji programu widać ogromne postępy w wymowie uczniów.

 

Program – Pilotaż programowania

Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania, a szczególnie:

 • WPROWADZENIE PROGRAMOWANIA OD NAJMŁODSZYCH LAT,
 • WERYFIKACJA ZAPISÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

Pilotaż powinien ma formę innowacji pedagogicznej. W szczególności celem pilotażu jest:

 • Przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowania oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia skutecznych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli,
 • Uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należało opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. W realizacji programu należało zadbać o dobór odpowiednich metod nauczania podczas rozwiązywania problemów, oraz środowisk informatycznych dedykowanych nauce programowania, odpowiednich dla etapu rozwoju uczniów i zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Efektem pracy szkoły powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami oraz z ich podstawami programowymi.

W naszej szkoły programem pilotażowym opracowanym przez panie Katarzynę Baraniewicz i Katarzynę Stachowską zostały klasy IV i I (rok szkolny 2016/2017), a następnie V i II (rok 2017/2018).