PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 23 lutego w naszej szkolnej bibliotece odbyło się pasowanie na czytelnika. Uczniowie klasy pierwszej razem ze swoją wychowawczynią Panią Emilią Hruszczak-Błażejowską przybyli na uroczystość. Celem spotkania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania i swoich zainteresowań. Uczniowie zapoznali się regulaminem biblioteki, księgozbiorem i zasadami wypożyczania książek. Kandydaci na czytelników odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą dbać i szanować książki. Na zakończenie, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz wyprawkę czytelniczą: „Pierwsze abecadło”, „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”oraz kreatywne abecadło, przekazane przez Instytut Książki w ramach akcji „ Mała książka wielki człowiek”.

Galeria