Regulamin konkursu na pierniczka z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie piernika związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Piernik może być wykonany w dowolnym kształcie i w dowolnej wielkości. Może mieć on formę przestrzenną, np. jako piernikowy domek. Dopuszcza się zestawy mniejszych pierniczków jako jedną pracę. Wszystkie części piernika, tj. ciasto, z którego są zrobione oraz wykorzystane dekoracje powinny być jadalne. Każda praca powinna być zapakowana w taki sposób, żeby było widać wyrób, ale żeby nie można było jej bezpośrednio dotykać rękami. W przygotowaniu prac mogą pomagać rodzice.
Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: klasy 0-III, IV-VIII. Każdy uczeń, który wykona pracę będzie nagrodzony cząstkową oceną celującą z techniki oraz odpowiednią ilością punktów z zachowania. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone upominkami.
Jeden uczeń może wykonać kilka prac, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Prace należy składać do 11  grudnia do pani Agnieszki Pieluszyńskiej oraz Anny Orzeszek –Kamińskiej. Wykonane prace przechodzą na własność szkoły i będą sprzedawane podczas jarmarku organizowanego w szkole.
Zapraszamy do udziału