Regulamin konkursu na palmę wielkanocną
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie palmy wielkanocnej. Palma może być wykonana z dowolnych materiałów, w dowolnej wielkości. Powinna być trwała, czyli taka, którą można przenosić bez uszczerbku w jej wyglądzie.
Cele konkursu:
  1. Poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
  2. Kultywowanie tradycji związanej z własnoręcznym wykonywaniem dekoracji świątecznych;
  3. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: klasy 0-III, IV-VIII. Każdy uczeń, który wykona pracę będzie nagrodzony cząstkową oceną celującą z techniki oraz odpowiednią ilością punktów z zachowania. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone upominkami.
Jeden uczeń może wykonać kilka prac, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Prace należy składać do 31 marca  do pani Agnieszki Pieluszyńskiej oraz Anny Orzeszek –Kamińskiej. Wykonane prace przechodzą na własność szkoły i będą sprzedawane podczas jarmarku.