Za nami Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość przygotowana została przez Samorząd Uczniowski pod kierownictwem pani Emilii Hruszczak-Błażejowskiej i pani Marty Pacholec-Grzyb. Dekorację pomagali przygotowywać pani Ewa Szymajda i pan Daniel Leja. Uroczystość składała się z kilku części. W pierwszej nastąpiło wręczenie aktów mianowania dla pani Anny Orzeszek-Kamińskiej i pani Angeliki Surosz. W drugiej słowa podziękowania dla pracowników oświaty skierowali uczniowie w osobach przewodniczącego szkoły i jego zastępczyni. Trzecia część to przedstawienie „Wyprawa po żywa wodę”. Na koniec słowa podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Szwed i zabrał głos Pan Dyrektor.

Podczas uroczystości został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości

Galeria – klik