Jak co roku nasza szkoła włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania (https://www.gov.pl/web/koduj). W tym roku odbędą się zajęcia w szkole: na kołach informatycznych prowadzonych w ramach CMI, na lekcjach informatyki oraz edukacji informatycznej, a także zajęciach w przedszkolu. Na zajęciach wykorzystamy roboty otrzymane z grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Link do naszego wydarzenia w ramach CodeWeek2022 tutaj.

Ponadto zapraszamy wszystkich chętnych na wielkie święto programowania we Wrocławiu. Pani Marta będzie tam reprezentować naszą szkołę na stoisku Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koduj/wielkie-swieto-programowania-we-wroclawiu oraz (20+) Code Week PL | Facebook