Misja 1 - Krzystanie z informacji

 • Zadanie 1 - Źródła informacji

  Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, że istnieją różne źródła informacji;
  • potrafią nazwać najważniejsze źródła, z których korzystają;
  • potrafią dopasować do zadanego pytania źródło informacji, z którego mogą uzyskać odpowiedź;
  • wiedzą, że przy korzystaniu z niektórych źródeł należy poprosić o pomoc dorosłych.

   

  Po ustaleniach o formie realizacji zajęć programu dzieciom zaproponowałyśmy udział

  w "Mega Misji". Były zachwycone,że wezmą w niej udział. Bardzo dobrze poradziły sobie

  z zadaniem pierwszym - wymyślaniem pytań oraz z oceną przydatności źródeł informacji. Powstał ciekawy plakat, który pokazał jednocześnie, że wybór zwierzątka, które chce się hodować jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem.

   

   

   

     

 • Zadanie 2 - Wyszukiwanie informacji

  Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, gdzie można wyszukiwać informacje;
  • wiedzą, że decyzje najlepiej podejmować w oparciu o informacje z różnych źródeł;
  • potrafią wyszukiwać informacje;
  • potrafią oceniać, w jaki sposób wyszukane informacje będą im przydatne.

   

  Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do wykonania zadana drugiego. Bardzo chciały też przypomnieć sobie początek historii. Uczniowie podzieleni na dwie grupy rozpoczęli poszukiwanie informacji o wyspach w kolorowych albumach geograficznych, przewodnikach turystycznych oraz w internecie.Przygotowali plakaty z najważniejszymi informacjami o Islandii i Sycylii, dodali też kolorowe fotografie. Na końcu przystąpili do głosowania i zdecydowali, że chcieliby zobaczyć Islandię.

   

     

      

   

 • Zadanie 3 - Sprawdzamy wiarygodność informacji

  Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, że w mediach można znaleźć informacje prawdziwe i fałszywe
  • rozumieją, że źródła dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne
  • wiedzą z kim i w jaki sposób porozmawiać o wiarygodności źródła.

   

  Poszukując informacji na interesujące nas tematy, wiemy już, że musimy dotrzeć do źródeł informacji, których jest bardzo dużo. Na dzisiejszych zajęciach uczyliśmy się jak rozpoznawać, które wiadomości są prawdziwe,a które mogą być fałszywe. Jeżeli chcemy mieć wiarygodne informacje to wiemy, że warto sprawdzić je w kilku źródłach. Wytypowaliśmy, że ważnym źródłem są książki i Internet ale jednogłośnie stwierdziliśmy, że i tak najwięcej wie nasza Pani.

   

   

         

   

       

   

 • Zadanie 4 - Potrafimy grupować informacje

  Cele operacyjne

  Dzieci:

  • potrafią dostrzec wspólne cechy porządkowanych obiektów;
  • wiedzą, jak grupować informacje w zbiory i nadawać im nazwy ułatwiające późniejsze wyszukiwanie;
  • potrafią wyodrębnić podzbiory i wiedzą, jak można je oznaczyć.

   

  Dzisiaj na zajęciach uczyliśmy się jak porządkować zgromadzone informacje, dlatego też zajęliśmy się zielnikiem roztargnionego pana Florka. W zielniku był niesamowity bałagan bo na naszą podłogę wysypało się mnóstwo liści, nasion i kwiatów, a także innych niepotrzebnych rzeczy np. patyków i kamieni. Od razu wiedzieliśmy co musimy zrobić aby uporządkować zielnik. Pani podzieliła nas na grupy, a my chętnie zabraliśmy się do pracy segregując zielnik na trzy zbiory, a pozostałe niepasujące elementy wyrzuciliśmy do kosza. Kwiaty, liście i nasiona przykleiliśmy na duże arkusze papieru

  i tak powstał super uporządkowany zielnik, w którym mogliśmy podziwiać piękne okazy roślin. Na koniec zajęć pani zaproponowała, abyśmy napisali kilka rad roztargnionemu Florkowi, co ma zrobić aby utrzymać porządek w swoim zielniku. My wiemy już, że segregowanie i porządkowanie przedmiotów i informacji to podstawa. Potrafiliśmy także uporządkować informacje dotyczące adresu naszego przyrodnika więc zaadresowaliśmy do niego list. Pan Florek powinien być z nas zadowolony :)

   

    

   

     

   

 • Zadanie 5 - Prezentujemy zgromadzone informacje

   

  Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, co to jest prezentacja i po co się ją robi,
  • wiedzą, jakie są cechy dobrej prezentacji,
  • potrafią stworzyć prostą prezentację - plakat,
  • wiedzą, że prezentację można przygotować w formie tradycyjnej albo cyfrowej (w komputerze).

   

  W ostatnim zadaniu w tej Misji mieliśmy do wykonania plakat o zdrowym odżywianiu. Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o wyszukiwaniu informacji, sprawdzeniu ich wiarygodności oraz ich segregowaniu bez trudu zgromadziliśmy i przygotowaliśmy potrzebne materiały i informacje. Uznaliśmy, że nauczymy Pstonika zasad zdrowego odżywiania i narysowaliśmy piramidę zdrowia. Wspólnie z panią ustaliliśmy jak powinna wyglądać dobra prezentacja danych. Z zapałem rozpoczęliśmy przygotowywanie plakatów na komputerach. Mamy nadzieję, że Psotnik nie będzie już jadł kabelków.