Misja 6 - Bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

 • Zadanie 4 - Kontrolujemy czas korzystania z mediów

  Cele operacyjne - Dzieci:

  • znają zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów;
  • rozumieją, że czas wolny powinien być spędzany możliwie różnorodnie – nie należy ograniczać się do jednego typu aktywności, np. oglądania telewizji;
  • rozumieją, jakiego typu programy i strony internetowe są dla nich przeznaczone.

   

  Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o bezpiecznym korzystaniu z mediów min.

  z telewizji i z  internatu oraz o właściwym planowaniu wolnego czasu. Na początek porządkowaliśmy "listę mamy" dotyczącą bezpiecznego oglądania telewizji, wymyślaliśmy też ciekawe programy dla dzieci. Następnie przypominaliśmy sobie zasady bezpiecznego korzystania z internetu. W dalszej części naszej Mega Misji planowaliśmy swój wolny czas rysując "pizzę aktywności". Pomysłów na spędzanie wolnego czasu mieliśmy bardzo dużo,

  a ponieważ za oknem sypał śnieg, wszyscy zaplanowaliśmy sobie na najbliższy czas lepienie bałwana i jazdę na sankach.

   

 • Zadanie 3 - Czy każdej tajemnicy należy dochować

  Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, co oznacza pojęcie tajemnica;
  • potrafią rozróżnić sytuacje, w których należy dochować tajemnicy i takie, gdy powinno się nią podzielić z zaufaną osobą dorosłą.

   

  Dzisiejsza Mega Misja była bardzo tajemnicza, ponieważ rozmawialiśmy o tajemnicach, sekretach i odgrywaliśmy „tajemnicze scenki”. Wiadomo tajemnica, to tajemnica ale zrozumieliśmy, że są takie sytuacje (nawet podawaliśmy konkretne przykłady – zagrożenie życia lub bezpieczeństwo dzieci), że o naszej tajemnicy koniecznie musimy powiedzieć komuś dorosłemu np. rodzicom lub nauczycielom. Wiemy, że to są złe tajemnice, a my zdradzając je osobie dorosłej i zaufanej postępujemy właściwie.  Dowiedzieliśmy też, że są dobre tajemnice, których nie możemy zdradzać, bo nie byłoby wtedy niespodzianki i dobrej zabawy. Odgrywanie scenek jak zwykle bardzo nam się podobało ale dziś byliśmy bardzo uważni w omawianiu konsekwencji złamanej tajemnicy.

   

   

 • Zadanie 2 - Zrozumienie podstaw publikowania w sieci

  Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, że treści raz zamieszczonych w internecie nie można usunąć;
  • wiedzą, jak zareagować w przypadku publikacji niechcianych materiałów na swój temat;
  • wiedzą, że prawo do anonimowości w sieci nie oznacza bezkarności – można zidentyfikować osobę publikującą informacje pod pseudonimem;
  • wiedzą, jakie mogą być konsekwencje wynikające z publikacji wizerunku i informacji o sobie i innych.

  Na dzisiejszej Mega Misji uczyliśmy się zasad publikowania w internecie. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie dane w nim pozostawione mogą być wykorzystane przez różne osoby, bo zawsze pozostaje po nich ślad. Wiemy już jakich danych nie należy udostępniać w sieci. Dzięki opowiadaniu o „Pocztówkowej Krainie” zrozumieliśmy jak wiele szkody może wyrządzić nieprawdziwy, obraźliwy komentarz o czymś na forum internetowym. Na szczęście wie również gdzie należy zgłosić jeśli coś takiego się wydarzy. Wiele radości sprawiło nam przygotowanie ilustracji do opowiadania. To była bardzo pouczające zadanie.

   

 • Zadanie 1 - Zasady korzystania z poczty internetowej

  Cele operacyjne - Dzieci:

  • znają zasady, które pomogą im bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej;
  • wiedzą, że komunikaty mogą być prywatne i publiczne, i każda z tych sfer ma właściwe sobie narzędzia, np. list to korespondencja prywatna, informacja na szkolnej tablicy ogłoszeń to komunikat publiczny;
  • wiedzą, jakie wybrać narzędzia, gdy chcą skorzystać ze sfery komunikacji prywatnej, a jakie w przypadku komunikacji należącej do sfery publicznej.

   

  Dzisiaj na zajęciach mówiliśmy o zasadach bezpiecznej komunikacji w Internecie. Na początek pani podzieliła nas na grupy i każda grupa dostała kopertę z zadaniem do wykonania. I tak np. musieliśmy rozróżnić informacje prywatne od informacji publicznych lub wskazać te informacje, które możemy powiedzieć tylko przyjacielowi,

  a nie powinniśmy ich ujawniać w Internecie. Pani była z nas zadowolona, bo wszystkie zadania wykonaliśmy bardzo dobrze. Następnie rozmawialiśmy o  bezpiecznej poczcie elektronicznej ale też o wirusach, które mogą ją zaatakować. Wymyślaliśmy adresy mailowe do poczty elektronicznej oraz „silne hasła”, które zabezpieczą nasza pocztę przed wirusami. Na koniec bawiliśmy się w  zabawę „pogromców wirusów”, szło nam bardzo dobrze, bo zawsze potrafiliśmy ochronić nasz komputer przed wirusami.