Pracownicy

Dyrekcja

Od 1997 roku funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach pełni mgr Ewa Żurawik.

Pani Dyrektor jest także nauczycielem języka niemieckiego.

 

Nauczyciele

mgr Izabela Hałuszko - wychowanie przedszkolne - oddział przedszkolny

mgr Katarzyna Stachowska - kszt. zintegr. - klasa I

mgr Agnieszka Pieluszyńska - kszt. zint. - klasa II, logopeda, oligofrenopedagog

mgr Lidia Sączawa - kszt. zintegr. - klasa III, WDŻ

mgr Ewa Szymajda - pedagog, wych. klasy IV, nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Rogalska - język angielski, wych. klasy V

mgr Elżbieta Tkacz - biblioteka, wych. klasy VI

mgr Piotr Kozak - plastyka

mgr Wojciech Magnucki - muzyka

mgr Katarzyna Baraniewicz - matematyka, zajęcia komputerowe, zaj. techniczne

mgr ks. Zbigniew Słobodecki - religia

mgr inż. Iwona Stankiewicz - przyroda

mgr Jarosław Demski - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Małgorzata Wodnicka - język polski

mgr Tomasz Wypler - historia

mgr Magdalena Pachar - psycholog

mgr Anna Orzeszek-Kamińska - nauczyciel wspomagajacy

 

Pozostali pracownicy

Krystyna Chenowska - sekretarz szkoły

Bolesław Leja - konserwator

Dorota Maniowska - pracownik obsługi

Beata Muraszka - pracownik obsługi

Elżbieta Rajczakowska - pracownik obsługi

Anna Ostafińska - pracownik obsługi