Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017

 

lp.

Nazwa zajęć

Dla klasy

Prowadzący

 1.  

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze - Mały czytelnik

I-III

E. Tkacz

 1.  

Koło matematyczno - informatyczne

III

K. Baraniewicz

 1.  

Koło przyrodnicze

IV-VI

I. Stankiewicz

 1.  

Zajęcia plastyczne rozwijające z elementami socjoterapii

II

E. Szymajda

 1.  

Zajęcia socjoterapeutyczne: „Lubię siebie
i innych”

I

E. Szymajda

 1.  

„Spotkania z wyobraźnią – arteterapia. Spotkania ze sztuką – teatr, plastyka

IV-VI

M. Wodnicka

 1.  

Zajęcia artystyczne w klasie I

I

K. Stachowska

 1.  

Zajęcia artystyczne w klasie III

III

L. Sączawa

 1.  

Zajęcia komputerowe

II

A. Pieluszyńska

 1.  

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
w internecie „Mega Misja”

II

E. Tkacz

A. Pieluszyńska

 1.  

Zajęcia Świetlicowe

0-V

E. Tkacz

 1.  

Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne

V-VI

M. Pachar

 1.  

Zajęcia sportowe

I-III

J. Demski

 1.  

Zajęcia sportowe

IV-VI

J. Demski

 1.  

Zajęcia taneczne (odpłatne)

0-III

Centrum „Hajdasz”

 1.  

Chór

I-III, IV-VI

W. Magnucki

 1.  

Zajęcia plastyczne „Mały artysta”

0

I. Hałuszko

 1.  

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

V

K. Rogalska

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

V

K. Rogalska

 1.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

I

K. Stachowska

 1.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II

A. Pieluszyńska

 1.  

Zajęcia wyrównawcze

II

A.Kamińska-Orzeszek

 1.  

Zajęcia wyrównawcze

III

L. Sączawa

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

IV,V,VI

K. Baraniewicz

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

IV,V,VI

M. Wodnicka

 1.  

Zajęcia logopedyczne

0-III

A. Pieluszyńska

 1.  

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

I, II, III

J. Demski

 1.  

Zajęcia z psychologiem

0-VI

M. Pachar

 1.  

 

 

 

 1.