SKO

SKO                                     PKO

 

Szanowni Rodzice,

 

Szkoła Podstawowa w Świątnikach, przy współpracy z PKO Bankiem Polskim SA Oddział 1 w Sobótce, przystąpiła do programu SKO – Szkolnych Kas Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat.

 

Program SKO umożliwi dzieciom dostęp do wiedzy ekonomicznej oraz udział w konkursach organizowanych przez Bank. Opiekun SKO w Szkole będzie aktywnie krzewił ideę oszczędzania wśród uczniów.

 

Aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:
 
– rodzic /opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,
lub
- rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.

 

Nie ma żadnych opłat  związanych z rachunkiem SKO, uczeń uzyskuje bezpieczny dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie rachunku SKO w wysokości  5 % z kapitalizacją tygodniową.

 

Każdy z Państwa może samodzielnie sprawdzić funkcjonalność nowego SKO na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce Uczniowie i Studenci podmenu Szkolne Kasy Oszczędności.
Na stronie serwisu internetowego SKO
https://sko.pkobp.pl/ zamieszczone jest DEMO serwisu, gdzie można zapoznać się z działaniem SKO.

 

PKO BP SA Oddział 1 w Sobótce, ul. św. Jakuba 4 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00, tel (071) 338 81 70.
W celu ułatwienia dopełnienia formalności w Oddziale można telefonicznie umówić się na dzień  i godzinę wizyty.
Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną, rodzic powinien znać numer PESEL dziecka.

 

 
Gwarantujemy, że SKO to świetna zabawa dla dziecka i nauka oszczędzania.

 

Zapraszamy!

Opiekunowie SKO

Marta Pacholec-Grzyb

Ewa Szymajda