Zadanie 2 - Wyszukiwanie informacji

Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, gdzie można wyszukiwać informacje;
  • wiedzą, że decyzje najlepiej podejmować w oparciu o informacje z różnych źródeł;
  • potrafią wyszukiwać informacje;
  • potrafią oceniać, w jaki sposób wyszukane informacje będą im przydatne.

 

Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do wykonania zadana drugiego. Bardzo chciały też przypomnieć sobie początek historii. Uczniowie podzieleni na dwie grupy rozpoczęli poszukiwanie informacji o wyspach w kolorowych albumach geograficznych, przewodnikach turystycznych oraz w internecie.Przygotowali plakaty z najważniejszymi informacjami o Islandii i Sycylii, dodali też kolorowe fotografie. Na końcu przystąpili do głosowania i zdecydowali, że chcieliby zobaczyć Islandię.