Rada Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 członkami Rady Rodziców przy naszej szkole są:

Przemysław Grygiel - Przewodniczący

Magdalena Sosnowska – Zastępca Przewodniczącego

Monika Feluś – Zastępca Przewodniczącego

Joanna Palewicz – Skarbnik

Agnieszka Gloc – Sekretarz