Projekty

 

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowane są różnorodne programy i projekty.

 

 

Mały Mistrz

Znalezione obrazy dla zapytania mały mistrz

Projekt Mały Mistrz realizowany jest w klasach I-III. Uczniowie podczas całego roku szkolnego biorą udział w różnorodnych zajęciach sportowych. Po zakończeniu każdego etapu zdobywają odznaki, które potwierdzają ich umiejętności. Dzieci mogą starać się

o odznakę: turysty-rowerzysty, gimnastyka-tancerza, lekkoatlety, piłkarza, badmintonisty, pływaka-wodniaka. Zajęcia wychowania fizycznego w programie prowadzone są przy współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Corocznie szkoła otrzymuje ciekawy sprzęt sportowy, która ułatwia

wykonywanie działań w programie. 

 

 

Owoce w szkole

 

 

W tym roku szkolnym nasza placówka kolejny raz przystapiła do Programu Unii Europejskiej „Owoce w szkole”, który został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

 

 

 

Śniadanie daje moc

 

 

 

8 listopada już od kilku lat w naszej szkole jest dniem zdrowego śniadania. Uczniowie wraz

z nauczycielami przygotowują śniadanie w klasach. Celem akcji jest uświadomienie uczniom, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Klasa II przyłączyła się do Misji Śniadaniowych i podczas kolejnych zajęć, w doświadczalny sposób, poznaje 12 zasad zdrowego żywienia.

 

 

 

Szklanka mleka

 

 

 

 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Dzieci 3 razy w tygodniu dostają kartonik mleka.