Zadanie 3 - Sprawdzamy wiarygodność informacji

Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, że w mediach można znaleźć informacje prawdziwe i fałszywe
  • rozumieją, że źródła dzielą się na wiarygodne i niewiarygodne
  • wiedzą z kim i w jaki sposób porozmawiać o wiarygodności źródła.

 

Poszukując informacji na interesujące nas tematy, wiemy już, że musimy dotrzeć do źródeł informacji, których jest bardzo dużo. Na dzisiejszych zajęciach uczyliśmy się jak rozpoznawać, które wiadomości są prawdziwe,a które mogą być fałszywe. Jeżeli chcemy mieć wiarygodne informacje to wiemy, że warto sprawdzić je w kilku źródłach. Wytypowaliśmy, że ważnym źródłem są książki i Internet ale jednogłośnie stwierdziliśmy, że i tak najwięcej wie nasza Pani.