Zadanie 1 - Źródła informacji

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, że istnieją różne źródła informacji;
  • potrafią nazwać najważniejsze źródła, z których korzystają;
  • potrafią dopasować do zadanego pytania źródło informacji, z którego mogą uzyskać odpowiedź;
  • wiedzą, że przy korzystaniu z niektórych źródeł należy poprosić o pomoc dorosłych.

 

Po ustaleniach o formie realizacji zajęć programu dzieciom zaproponowałyśmy udział

w "Mega Misji". Były zachwycone,że wezmą w niej udział. Bardzo dobrze poradziły sobie

z zadaniem pierwszym - wymyślaniem pytań oraz z oceną przydatności źródeł informacji. Powstał ciekawy plakat, który pokazał jednocześnie, że wybór zwierzątka, które chce się hodować jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem.