Zadanie 5 - Prezentujemy zgromadzone informacje

 

Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, co to jest prezentacja i po co się ją robi,
  • wiedzą, jakie są cechy dobrej prezentacji,
  • potrafią stworzyć prostą prezentację - plakat,
  • wiedzą, że prezentację można przygotować w formie tradycyjnej albo cyfrowej (w komputerze).

 

W ostatnim zadaniu w tej Misji mieliśmy do wykonania plakat o zdrowym odżywianiu. Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o wyszukiwaniu informacji, sprawdzeniu ich wiarygodności oraz ich segregowaniu bez trudu zgromadziliśmy i przygotowaliśmy potrzebne materiały i informacje. Uznaliśmy, że nauczymy Pstonika zasad zdrowego odżywiania i narysowaliśmy piramidę zdrowia. Wspólnie z panią ustaliliśmy jak powinna wyglądać dobra prezentacja danych. Z zapałem rozpoczęliśmy przygotowywanie plakatów na komputerach. Mamy nadzieję, że Psotnik nie będzie już jadł kabelków.