W ramach projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, m.in z języka angielskiego, logopedii, przyrody, matematyki, informatyki oraz integracji sensorycznej. Ale nie tylko dzieci są aktywnie zaangażowane w projekt. Nauczyciele biorą udział w warsztatach i szkoleniach mających na celu podniesienie ich kwalifikacji. W poprzedni weekend szkolili się z zakresu pracy metodą projektu, pracy z dziećmi z autyzmem, a w ten weekend spora cześć kadry nabywała umiejętności (w bardzo praktyczny sposób) z pracy z uczniami mającymi trudności z zakresu małej motoryki. Wszystko to przyczynia się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

Galeria