Szanowni Państwo!
Komenda Wojewódzka Policji ostrzega przed kolejnym zagrożeniem w sieci pn. „#Momo Challenge”, będącego odmianą starej gry internetowej pn. „Niebieski Wieloryb”. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Ukierunkowana jest na dzieci i młodzież. Komunikatory internetowe zachęcają użytkowników do nawiązania kontaktu z Momo –lalką o dziwnej, makabrycznej damskiej twarzy.
Po nawiązaniu znajomości ofiary otrzymują psychodeliczne wiadomości oraz groźby, a także są instruowane, aby wykonać serię niebezpiecznych zadań
i wyzwań (ang. challenge) . Może również nastąpić hakowanie telefonu ofiary, upublicznienie jej danych osobowych lub wyrządzenie szkody członkom
rodziny w celu wymuszenia kolejnych działań. Groźby i komunikaty często towarzyszą niepokojącym, przerażającym lub krwawym obrazom. Numery telefonów związane z grą pochodzą z Japonii, Kolumbii i Meksyku. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów oraz fakt, iż gra „# Momo Challenge” stanowi poważne zagrożenie, funkcjonariusze komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów dolnośląskiej policji zostali zobowiązani do podjęcia działań profilaktycznych we współpracy ze szkołami
i placówkami oświatowymi naszego województwa.
Janusz Wrzal
Dolnośląski Wicekurator Oświat