Zadanie 4 - Świadome odróżnianie fikcji od rzeczywistości

Cele operacyjne -Dzieci:

  • potrafią rozróżniać zjawiska pochodzące ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio;
  • rozumieją, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

Uczniowie bez trudu wymieniali znanych sobie Super Bohaterów. Jako nauczyciel mogłam się bardzo dużo dowiedzieć. Ważne, że dzieci wymieniały nie tylko postacie

z bajek, ale również postacie ze świata realnego. Z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do narysowania swojego bohatera i wymyślaniem dla niego super mocy. Trochę trudniej było wymyśleć, czy raczej nazwać, swoje super moce. Ale okazało się, że każdy jest wyjątkowy i posiada jakieś zdolności czyli super moce. Zabawa z piłką utrwaliła znajomość elementów świata realnego i fikcyjnego. Dzieci po zajęciach wiedzą, że świat fikcyjny jest kreowany przez wyobraźnię ludzi i nie trzeba wierzyć we wszystko co ogląda się w bajkach lub w grach komputerowych.