Zadanie 2 - Zrozumienie podstaw publikowania w sieci

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, że treści raz zamieszczonych w internecie nie można usunąć;
  • wiedzą, jak zareagować w przypadku publikacji niechcianych materiałów na swój temat;
  • wiedzą, że prawo do anonimowości w sieci nie oznacza bezkarności – można zidentyfikować osobę publikującą informacje pod pseudonimem;
  • wiedzą, jakie mogą być konsekwencje wynikające z publikacji wizerunku i informacji o sobie i innych.

Na dzisiejszej Mega Misji uczyliśmy się zasad publikowania w internecie. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie dane w nim pozostawione mogą być wykorzystane przez różne osoby, bo zawsze pozostaje po nich ślad. Wiemy już jakich danych nie należy udostępniać w sieci. Dzięki opowiadaniu o „Pocztówkowej Krainie” zrozumieliśmy jak wiele szkody może wyrządzić nieprawdziwy, obraźliwy komentarz o czymś na forum internetowym. Na szczęście wie również gdzie należy zgłosić jeśli coś takiego się wydarzy. Wiele radości sprawiło nam przygotowanie ilustracji do opowiadania. To była bardzo pouczające zadanie.