Zadanie 2 - Prawa autorskie

 

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, kto to jest autor;
  • rozumieją, że mają prawo decydować, z kim dzielą się swoją twórczością;
  • wiedzą, co to jest plagiat;
  • rozumieją, dlaczego nie wolno plagiatować cudzych utworów;
  • wiedzą, co to jest cytat; potrafią wskazać cytat we własnej i cudzej wypowiedzi.

 

Na zajęcia przynieśliśmy nasze dzieła, czyli różne prace, które wykonaliśmy własnymi rękami. Od rana dopytywaliśmy się, kiedy będziemy o nich opowiadać, bo byliśmy z nich bardzo dumni. Okazało się, że miały one odwrócić uwagę cyberprzestępcy od skopiowania Psotnika. Pochwaliliśmy się wszystkim naszymi dziełami, podpisaliśmy je, a potem pani poprosiła nas żebyśmy na chwilę wyszli z klasy. Kiedy wróciliśmy przy naszych pracach były zupełnie inne podpisy. Niektórzy z nas zdenerwowali się tak bardzo, że podarli karteczki z błędnym podpisem. Było nam smutno, czuliśmy złość. Dzięki temu zrozumieliśmy, że autor dzieła jest do niego bardzo przywiązany i nikt nie ma prawa zabierać jego własności i podawać za swoją. Oczywiście każdy twórca ma prawo pokazać innym co zrobił, ale wykorzystać to możemy tylko za jego zgodą

i popisując jego danymi. Pani powiedziałam, że chce zamieścić zdjęcia naszych prac

w internecie, ale my musimy się na to zgodzić. Byliśmy dumni z naszych prac, więc się zgodziliśmy. Dzięki tym zajęciom wiemy kim jest twórca, co oznacza plagiat oraz co to jest prawo autorskie.