Zadanie 2 - Jak nauczyć robota sprzątać?

Cele operacyjne -Uczeń powinien:

  • podejmować próbę wnioskowania o założeniach programu komputerowego na podstawie skryptu,
  • samodzielnie tworzyć skrypt opisujący zdarzenia z życia codziennego.

Na kolejnym etapie programowania rozpoznawaliśmy co może robić robot. Mieliśmy subskrypcję ich programów. Bez trudu zgadliśmy, że jeden tańczył, drugi robił kanapki, a trzeci bawił się w berka. Po tym była najwspanialsza część zajęć. Przygotowaliśmy podchody. Naszym zadaniem było zaprogramowanie trasy na planszy i ukrycie na końcu skarbu. Jeden skarb był na strychu, a drugi w sali sensorycznej. Niestety nasze programy nie były doskonałe, brakowało w nich kilku komend i jednak grupa weszła na ścianę na strychu, a druga błąkała się po całym holu na parterze szkoły. Teraz już wiemy jak ważne jest dokładne programowanie oraz jak to dobrze, że w programowaniu wszystkie korki będą równe, bo są pikselami.