Zadanie 1 - Zasady korzystania z poczty internetowej

Cele operacyjne - Dzieci:

  • znają zasady, które pomogą im bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej;
  • wiedzą, że komunikaty mogą być prywatne i publiczne, i każda z tych sfer ma właściwe sobie narzędzia, np. list to korespondencja prywatna, informacja na szkolnej tablicy ogłoszeń to komunikat publiczny;
  • wiedzą, jakie wybrać narzędzia, gdy chcą skorzystać ze sfery komunikacji prywatnej, a jakie w przypadku komunikacji należącej do sfery publicznej.

 

Dzisiaj na zajęciach mówiliśmy o zasadach bezpiecznej komunikacji w Internecie. Na początek pani podzieliła nas na grupy i każda grupa dostała kopertę z zadaniem do wykonania. I tak np. musieliśmy rozróżnić informacje prywatne od informacji publicznych lub wskazać te informacje, które możemy powiedzieć tylko przyjacielowi,

a nie powinniśmy ich ujawniać w Internecie. Pani była z nas zadowolona, bo wszystkie zadania wykonaliśmy bardzo dobrze. Następnie rozmawialiśmy o  bezpiecznej poczcie elektronicznej ale też o wirusach, które mogą ją zaatakować. Wymyślaliśmy adresy mailowe do poczty elektronicznej oraz „silne hasła”, które zabezpieczą nasza pocztę przed wirusami. Na koniec bawiliśmy się w  zabawę „pogromców wirusów”, szło nam bardzo dobrze, bo zawsze potrafiliśmy ochronić nasz komputer przed wirusami.