Zadanie 1 - Uwiecznianie, a upublicznianie

Cele operacyjne - Dzieci:

  • wiedzą, że istnieje różnica pomiędzy zrobieniem zdjęcia lub nakręceniem filmu a udostępnieniem go publicznie;
  • potrafią wskazać proste przykłady upublicznienia (np. strona internetowa, druk, tablica ogłoszeń, wystawa);
  • wiedzą, że każdy ma prawo decydować o publikacji swojego wizerunku i swojego utworu oraz że osobami odpowiedzialnymi za taką decyzję w przypadku wizerunku dziecka są jego rodzice lub opiekunowie

 

Dzisiaj nasza Mega grupa przygotowywała się do udziału w konkursie filmowym. Wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy ekipą filmową, która ma za zadanie nagrać filmu. Pani wręczyła nam regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy,

w którym mieliśmy zapisać o czym będzie nasz film, podać jego tytuł i kto w nim wystąpi. Z wyborem tematu mieliśmy problem, bo każdy miał swój pomysł na film i ciężko było z niego zrezygnować. Po burzliwej dyskusji tematem filmu zostały zwierzęta, a konkretnie mała myszka, która uciekła z klasy II. Powstały też plakaty promujący nasz film. Gdy wszystko było już ustalone, pani zapytała nas czy słyszeliśmy kiedyś o zgodzie na wykorzystanie czyjegoś wizerunku np.

w filmie czy na stronie internetowej? Większość z nas wiedziała, że potrzebna jest na to zgoda rodziców, ale w utrwaleniu naszych wiadomości nt upublicznienia

i wykorzystywania czyjegoś wizerunku pomogły nam rysunki scenek komiksowych, które wspólnie omówiliśmy.