Wakacje się kończą, to już czas pomyśleć

o przygotowaniu do roku szkolnego.

W załączniku wyprawka.

WYPRAWKA DRUGOKLASISTY