Zadanie 5 - Poznanie możliwości www.scratch.mit.edu

Cele operacyjne - Uczeń powinien:

  • samodzielnie poruszać się po platformie www.scratch.mit.edu;
  • posługiwać się pojęciami: Scratch, duszek, scena;
  • tworzyć własną scenę i duszka.

 

Po poznaniu możliwości aplikacji Scratch na tablety rozpoczęliśmy działania w pracowni komputerowej. Najpierw pani wyjaśniła nam w jaki sposób rozpocząć pracę ze stroną www.scratch.mit.edu. W pracowni komputerowej nie mieliśmy kłopotów. Bez trudu uruchomiliśmy program oraz narysowaliśmy scenę oraz robota. Wprawdzie roboty były nieco inne niż te, które projektowaliśmy na pierwszych zajęciach, ale nam się nawet lepiej podobały. Potem przyszedł czas na programowanie. Mieliśmy niezłą zabawę kiedy nasze roboty szalały po ekranie robiąc obroty oraz susy. Zachęciliśmy się do wykorzystania programu w domu. Szkoda, że nie byliśmy zalogowani i nasze projekty „wyleciały” w kosmos.