Zadanie 4 - Trudności w dostępie do kultury i informacji

Cele operacyjne -Dzieci:

  • wiedzą, czym jest niepełnosprawność;
  • potrafią wskazać podstawowe rozwiązania zapewniające osobom z niepełnosprawnością dostępność do informacji i kultury.

 

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o tym, co można zrobić aby osoby niepełnosprawne miały taki sam dostęp do informacji i kultury jak inni ludzie. Najpierw projektowaliśmy przyjazne kino, takie z podjazdem dla wózków i z szerokimi drzwiami, aby swobodnie mogły wjechać do niego osoby korzystające z wózków. Robiąc doświadczenie z odczytywaniem bardzo małych napisów z kartek zrozumieliśmy,

że w przyjaznym kinie napisy na ekranie kinowym, a także napisy w innych miejscach, muszą być na tyle duże, aby mogły je odczytać osoby słabowidzące. Na koniec pani była lektorem i opisywała nam obrazek, a my staraliśmy się jak najdokładniej go narysować. Domyśliliśmy się, że takie opisy kadru w kinie są potrzebne osobom niewidomym lub słabowidzącym. Naszym zdaniem zrobiliśmy wszytko aby w przyjaznym kinie wszyscy ludzie, także osoby niepełnosprawne czuli się bardzo dobrze i byli pełnoprawnymi odbiorcami kultury.