Zadanie 3 - Reklama w mediach

Cele operacyjne - Dzieci:

  • potrafią rozróżnić komunikaty informacyjne i perswazyjne;
  • wiedzą, co to jest reklama oraz są świadome, że nie można jej przyjmować bezkrytycznie;
  • potrafią wyszczególnić reklamy uliczne, prasowe, internetowe, telewizyjne

 

Na dzisiejszej Mega Misji rozmawialiśmy o reklamie, czym jest i do czego służy. Rozróżnialiśmy też plakaty informacyjne od plakatów reklamowych. W parach wymyślaliśmy reklamę wybranych rzeczy i przedmiotów znajdujących się w klasie. Szło nam bardzo dobrze, bo wiedzieliśmy jakich zwrotów mamy użyć aby reklama spełniała swoją rolę. Zwroty w stylu „niepowtarzalna okazja” lub „u nas najtaniej” zachęcały kolegów do wyboru reklamowanego przedmiotu. Jednak pani zwróciła naszą uwagę na to, że warto zachować zasadę ograniczonego zaufania i nie wierzyć we wszystko, co widzimy lub słyszymy w reklamie. Na koniec tworzyliśmy reklamowe plakaty

i omawialiśmy czego one dotyczą i czy wzbudzają nasze zaufanie.